გამოქვეყნებული VDO Panel ინიციატივები: ვერსია 1.5.6 (ბოლო განახლება: 28 წლის 2024 იანვარი)

 

 ✅  განახლებულია: Geo-ს მონაცემთა ბაზა ლოკალურ სერვერზე განახლდა.

 ✅  განახლებულია: Vdopanel Laravel პაკეტები განახლებულია უახლეს ვერსიებზე.

 ✅ გაუმჯობესება: გაუმჯობესდა რამდენიმე ფუნქცია

 ✅  დაფიქსირდა: სხვა რამდენიმე შეცდომა დაფიქსირდა