VDO Panel : Წესები და პირობები

ბოლო განახლება: 2022-12-07

1. შესავალი

მოგესალმებით Everest Cast ("კომპანია", "ჩვენ", "ჩვენი", "ჩვენ")!

ეს მომსახურების პირობები („პირობები“, „მომსახურების პირობები“) არეგულირებს თქვენ მიერ ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებას, რომელიც მდებარეობს მისამართზე https://everestcast.com (ერთად ან ინდივიდუალურად „მომსახურება“), რომელსაც მართავს Everest Cast.

ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ასევე არეგულირებს თქვენ მიერ ჩვენი სერვისის გამოყენებას და განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიცავთ და ვამჟღავნებთ ინფორმაციას, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი ვებ გვერდების გამოყენების შედეგად.

ჩვენთან თქვენი შეთანხმება მოიცავს ამ პირობებს და ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას („შეთანხმებები“). თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ და გაიგეთ ხელშეკრულებები და ეთანხმებით, რომ იყოთ მათთან დაკავშირებული.

თუ არ ეთანხმებით (ან ვერ შეასრულებთ) შეთანხმებებს, მაშინ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი, მაგრამ გთხოვთ შეგვატყობინოთ ელექტრონული ფოსტით მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია] ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია ვცადოთ გამოსავლის პოვნა. ეს პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვაზე, ვისაც სურს წვდომა ან გამოიყენოს სერვისი.

2. კომუნიკაციები

ჩვენი სერვისის გამოყენებით, თქვენ თანახმა ხართ გამოიწეროთ საინფორმაციო ბიულეტენი, მარკეტინგული ან სარეკლამო მასალები და სხვა ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოგვიგზავნოთ. თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ჩვენგან ნებისმიერი, ან ყველა ამ კომუნიკაციის მიღებაზე გამოწერის გაუქმების ბმულის მიყოლებით ან ელექტრონული ფოსტით მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია].

3. შესყიდვები

თუ გსურთ შეიძინოთ რაიმე პროდუქტი ან სერვისი, რომელიც ხელმისაწვდომია სერვისის საშუალებით („შესყიდვა“), შეიძლება მოგეთხოვოთ მიაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ეხება თქვენს შესყიდვას, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, თქვენი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის ნომერი, თქვენი ბარათის ვადის გასვლის თარიღი. , თქვენი ბილინგის მისამართი და თქვენი მიწოდების ინფორმაცია.

თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ: (i) გაქვთ კანონიერი უფლება, გამოიყენოთ ნებისმიერი ბარათი(ები) ან გადახდის სხვა მეთოდი(ები) ნებისმიერ შესყიდვასთან დაკავშირებით; და რომ (ii) ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით, არის ჭეშმარიტი, სწორი და სრული.

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის სერვისები გადახდისა და შესყიდვების დასრულების მიზნით. თქვენი ინფორმაციის გაგზავნით, თქვენ გვაძლევთ უფლებას მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ მესამე პირებს, რომლებიც ექვემდებარება ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს თქვენი შეკვეთა ნებისმიერ დროს მიზეზების გამო, მათ შორის, არ შემოიფარგლება: პროდუქტის ან მომსახურების ხელმისაწვდომობა, შეცდომები პროდუქტის ან მომსახურების აღწერაში, შეცდომა თქვენს შეკვეთაში ან სხვა მიზეზები.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს თქვენი ბრძანება, თაღლითობის ან არაუფლებამოსილი ან არალეგალური გარიგება ეჭვმიტანილი.

4. კონკურსები, გათამაშებები და აქციები

ნებისმიერი კონკურსი, გათამაშება ან სხვა აქცია (ერთობლივად, „აქცია“), რომელიც ხელმისაწვდომია სერვისის საშუალებით, შეიძლება რეგულირდებოდეს წესებით, რომლებიც განცალკევებულია ამ მომსახურების პირობებისგან. თუ თქვენ მონაწილეობთ რაიმე აქციაში, გთხოვთ, გადახედოთ მოქმედ წესებს და ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. თუ პრომოუშენის წესები ეწინააღმდეგება ამ მომსახურების პირობებს, იმოქმედებს აქციის წესები.

5. გამოწერები

სერვისის ზოგიერთი ნაწილის ბილინგი ხდება გამოწერის საფუძველზე ("გამოწერა(ები)"). წინასწარ დაგერიცხებათ ბილინგი განმეორებით და პერიოდულად („ბილინგის ციკლი“). ბილინგის ციკლები დაყენდება იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის სააბონენტო გეგმა აირჩევთ გამოწერის შეძენისას.

ყოველი ბილინგის ციკლის ბოლოს, თქვენი გამოწერა ავტომატურად განახლდება ზუსტად იგივე პირობებით, თუ არ გააუქმებთ ან Everest Cast აუქმებს მას. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი ხელმოწერის განახლება თქვენი ონლაინ ანგარიშის მართვის გვერდის მეშვეობით ან დაუკავშირდით [ელ.ფოსტით დაცულია] მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდი.

თქვენი გამოწერისთვის გადახდის დასამუშავებლად საჭიროა გადახდის სწორი მეთოდი. თქვენ უზრუნველყოფთ Everest Cast ზუსტი და სრული ბილინგის ინფორმაციით, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ სრულ სახელს, მისამართს, შტატს, საფოსტო ან საფოსტო ინდექსს, ტელეფონის ნომერს და გადახდის მეთოდის მოქმედ ინფორმაციას. ასეთი გადახდის ინფორმაციის გაგზავნით თქვენ ავტომატურად აძლევთ ავტორიზაციას Everest Cast გადაიხადოთ ყველა სააბონენტო გადასახადი, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი ანგარიშიდან ნებისმიერი ასეთი გადახდის ინსტრუმენტზე.

თუ ავტომატური ბილინგი რაიმე მიზეზით ვერ მოხდება, Everest Cast იტოვებს უფლებას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სერვისზე თქვენი წვდომა.

6. Უფასო ცდა

Everest Cast შეუძლია, თავისი შეხედულებისამებრ, შესთავაზოს გამოწერა უფასო საცდელი პერიოდით ("უფასო საცდელი").

შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი ბილინგის ინფორმაციის შეყვანა, რათა დარეგისტრირდეთ უფასო საცდელზე.

თუ თქვენ შეიყვანთ თქვენს ბილინგის ინფორმაციას უფასო საცდელ ვერსიაზე დარეგისტრირებისას, თქვენ არ ჩამოგეჭრებათ Everest Cast სანამ უფასო საცდელი ვადა არ ამოიწურება. უფასო საცდელი პერიოდის ბოლო დღეს, თუ არ გააუქმებთ გამოწერას, თქვენ ავტომატურად ჩამოგეჭრებათ მოქმედი სააბონენტო გადასახადი თქვენს მიერ არჩეული გამოწერის ტიპისთვის.

ნებისმიერ დროს და გაფრთხილების გარეშე, Everest Cast იტოვებს უფლებას (i) შეცვალოს უფასო საცდელი შეთავაზების მომსახურების პირობები, ან (ii) გააუქმოს უფასო საცდელი შეთავაზება.

7. საფასურის ცვლილებები

Everest Cast, თავისი შეხედულებისამებრ და ნებისმიერ დროს, შეუძლია შეცვალოს გამოწერის საფასური გამოწერებისთვის. სააბონენტო გადასახადის ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შევა მაშინდელი ბილინგის ციკლის ბოლოს.

Everest Cast მოგაწოდებთ წინასწარ გონივრულ შეტყობინებას სააბონენტო გადასახადების ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, რათა მოგცეთ შესაძლებლობა შეწყვიტოთ თქვენი გამოწერა, სანამ ასეთი ცვლილება ძალაში შევა.

თქვენ მიერ სერვისის გაგრძელება მას შემდეგ, რაც სააბონენტო გადასახადის ცვლილება ძალაში შევა, წარმოადგენს თქვენს თანხმობას გადაიხადოთ შეცვლილი სააბონენტო გადასახადი.

8. 30-დღიანი თანხის დაბრუნების გარანტია

თქვენი კმაყოფილება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია და დარწმუნებული ვართ, რომ კმაყოფილი დარჩებით ჩვენი მომსახურებით. მიუხედავად ამისა, თუ ჩვენ ცდილობთ და გადაწყვეტთ, რომ თქვენი ანგარიში საკმარისად არ აკმაყოფილებს თქვენს საჭიროებებს, შეგიძლიათ გააუქმოთ 30 დღის განმავლობაში თანხის დაბრუნებისთვის შემდეგნაირად.

თუ გააუქმებთ 30 დღის განმავლობაში, თქვენ მიიღებთ სრულ ანაზღაურებას მხოლოდ თქვენს მიერ შეძენილ სალიცენზიო გასაღებზე. თანხის დაბრუნების გარანტია არ ვრცელდება დამატებითი პროდუქტების უმეტესობაზე, როგორიცაა დომენები, Stream ჰოსტინგი, გამოყოფილი სერვერი, SSL სერთიფიკატები და VPS, მათი ხარჯების უნიკალური ბუნების გათვალისწინებით.

Everest Cast არ გვთავაზობს თანხის დაბრუნებას 30 დღის შემდეგ გაუქმებისთვის.

9. არაანაზღაურებადი პროდუქტები და სერვისები:

ჩვენ არ შემოგთავაზებთ თანხის დაბრუნებას ან ანაზღაურებას შეძენილი არაანაზღაურებადი პროდუქტებისა და სერვისებისთვის. არაანაზღაურებადი პროდუქტები და სერვისები შემდეგია:

√ დომენის რეგისტრაცია და დომენის რეგისტრაციის განახლება.
√ პირადი SSL სერთიფიკატები
√ ვირტუალური პირადი სერვერები (VPS) და მასთან დაკავშირებული პროდუქტები.
√ გამოყოფილი სერვერი და მასთან დაკავშირებული პროდუქტები.
√ ვიდეო ან აუდიო სტრიმინგის ჰოსტინგი
√ პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინი და განვითარება
√ მობილური აპლიკაციის დიზაინი და განვითარება

10. თანხის დაბრუნების უფლება:

თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ პირველად ანგარიშებზე. მაგალითად, თუ ადრე გქონდათ ანგარიში ჩვენთან, გააუქმეთ და ხელახლა დარეგისტრირდით, ან თუ ჩვენთან მეორე ანგარიში გახსენით, თანხის დაბრუნების უფლება არ გექნებათ.

11. ინფორმაციის

ჩვენი სერვისი საშუალებას გაძლევთ გამოაქვეყნოთ, დააკავშიროთ, შეინახოთ, გააზიაროთ და სხვაგვარად ხელმისაწვდომი გახადოთ გარკვეული ინფორმაცია, ტექსტი, გრაფიკა, ვიდეო ან სხვა მასალა („შინაარსი“). თქვენ ხართ პასუხისმგებელი კონტენტზე, რომელსაც აქვეყნებთ სერვისზე ან სერვისის მეშვეობით, მათ შორის მის კანონიერებას, სანდოობასა და მიზანშეწონილობას.

კონტენტის სერვისზე ან სერვისის მეშვეობით გამოქვეყნებით, თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ: (i) კონტენტი თქვენია (თქვენ მას ფლობთ) და/ან გაქვთ უფლება გამოიყენოთ იგი და უფლება მოგვცეთ უფლებები და ლიცენზია, როგორც ეს მოცემულია ამ პირობებში. , და (ii) რომ თქვენი კონტენტის გამოქვეყნება სერვისზე ან სერვისის მეშვეობით არ არღვევს კონფიდენციალურობის უფლებებს, საჯაროობის უფლებებს, საავტორო უფლებებს, კონტრაქტის უფლებებს ან რომელიმე პირის ან სუბიექტის ნებისმიერ სხვა უფლებას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ნებისმიერი ადამიანის ანგარიში, რომელიც არღვევს საავტორო უფლებებს.

თქვენ ინარჩუნებთ ნებისმიერ და ყველა თქვენს უფლებას ნებისმიერ კონტენტზე, რომელსაც წარადგენთ, აქვეყნებთ ან აჩვენებთ სერვისზე ან სერვისის მეშვეობით და თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ამ უფლებების დაცვაზე. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს კონტენტზე ან რომელიმე მესამე მხარის პოსტებზე სერვისზე ან მის მეშვეობით. თუმცა, სერვისის გამოყენებით კონტენტის გამოქვეყნებით თქვენ გვაძლევთ უფლებას და ლიცენზიას გამოვიყენოთ, შეცვალოთ, საჯაროდ შეასრულოთ, საჯაროდ გამოვაჩინოთ, გავამრავლოთ და გავავრცელოთ ასეთი კონტენტი სერვისზე და სერვისის მეშვეობით. თქვენ ეთანხმებით, რომ ეს ლიცენზია მოიცავს უფლებას ჩვენთვის, რომ თქვენი კონტენტი ხელმისაწვდომი გავხადოთ სერვისის სხვა მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ თქვენი კონტენტი წინამდებარე პირობების შესაბამისად.

Everest Cast აქვს უფლება, მაგრამ არა ვალდებულება, აკონტროლოს და დაარედაქტიროს მომხმარებლების მიერ მოწოდებული მთელი კონტენტი.

გარდა ამისა, ამ სერვისზე ან მის მეშვეობით ნაპოვნი კონტენტი არის საკუთრება Everest Cast ან გამოიყენება ნებართვით. თქვენ არ შეგიძლიათ გაავრცელოთ, შეცვალოთ, გადასცეთ, ხელახლა გამოიყენოთ, ჩამოტვირთოთ, ხელახლა გამოაგზავნოთ, დააკოპიროთ ან გამოიყენოთ აღნიშნული კონტენტი მთლიანად თუ ნაწილობრივ, კომერციული მიზნებისთვის ან პირადი სარგებლობისთვის, ჩვენგან წინასწარი წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

12. აკრძალული გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის და პირობების შესაბამისად. თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ სერვისი:

0.1. ნებისმიერი გზით, რომელიც არღვევს ნებისმიერ მოქმედ ეროვნულ ან საერთაშორისო კანონს ან რეგულაციას.

0.2. არასრულწლოვანთა ექსპლუატაციის, ზიანის მიყენების, ან რაიმე ფორმით ექსპლუატაციის ან ზიანის მიყენების მცდელობის მიზნით, მათი არასათანადო შინაარსის გამოვლენით ან სხვაგვარად.

0.3. ნებისმიერი სარეკლამო ან სარეკლამო მასალის, მათ შორის ნებისმიერი „უსარგებლო ფოსტის“, „ჯაჭვური წერილის“, „სპამის“ ან სხვა მსგავსი შუამდგომლობის გადაცემის ან გაგზავნის შესაძენად.

0.4. კომპანიის, კომპანიის თანამშრომლის, სხვა მომხმარებლის, ან ნებისმიერი სხვა პირის ან სუბიექტის იმიჯის განსახიერება ან მცდელობა.

0.5. ნებისმიერი გზით, რომელიც არღვევს სხვათა უფლებებს, ან რაიმე ფორმით არის უკანონო, მუქარის შემცველი, თაღლითური ან საზიანო, ან რაიმე უკანონო, უკანონო, თაღლითურ ან მავნე მიზანთან ან საქმიანობასთან დაკავშირებით.

0.6. ჩაერთონ სხვა ქცევაში, რომელიც ზღუდავს ან აფერხებს ვინმეს გამოყენებას ან სერვისით სარგებლობას, ან რომელიც, ჩვენს მიერ განსაზღვრული, შეიძლება დააზიანოს ან შეურაცხყოს კომპანია ან სერვისის მომხმარებლები ან დააკისროს მათ პასუხისმგებლობა.

0.7 რასის, სქესის, რელიგიის, ეროვნების, ინვალიდობის, სექსუალური ორიენტაციის ან ასაკის მიხედვით დისკრიმინაციის ხელშეწყობა.

0.8 ნებისმიერი პორნოგრაფიული შინაარსის მაუწყებლობა ან გავრცელება.

გარდა ამისა, თქვენ ეთანხმებით:

0.1. გამოიყენეთ სერვისი ნებისმიერი გზით, რამაც შეიძლება გააუქმოს, გადატვირთოს, დააზიანოს ან შეაფერხოს სერვისი ან ხელი შეუშალოს სხვა მხარის მიერ სერვისის გამოყენებას, მათ შორის სერვისის მეშვეობით რეალურ დროში აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობას.

0.2. გამოიყენეთ ნებისმიერი რობოტი, ობობა ან სხვა ავტომატური მოწყობილობა, პროცესი ან საშუალება სერვისზე წვდომისთვის ნებისმიერი მიზნით, მათ შორის სერვისზე არსებული მასალის მონიტორინგის ან კოპირებისთვის.

0.3. გამოიყენეთ ნებისმიერი მექანიკური პროცესი სერვისზე არსებული მასალის მონიტორინგისთვის ან კოპირებისთვის ან სხვა არაავტორიზებული მიზნით ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

0.4. გამოიყენეთ ნებისმიერი მოწყობილობა, პროგრამული უზრუნველყოფა ან რუტინა, რომელიც ხელს უშლის სერვისის გამართულ მუშაობას.

0.5. შემოიტანეთ ნებისმიერი ვირუსი, ტროას ცხენები, ჭიები, ლოგიკური ბომბები ან სხვა მასალა, რომელიც მავნე ან ტექნოლოგიურად საზიანოა.

0.6. შეეცადეთ მოიპოვოთ არაავტორიზებული წვდომა, ჩაერიოთ, დააზიანოთ ან შეაფერხოთ სერვისის რომელიმე ნაწილი, სერვერი, რომელზეც ინახება სერვისი, ან სერვისთან დაკავშირებული ნებისმიერი სერვერი, კომპიუტერი ან მონაცემთა ბაზა.

0.7. თავდასხმის სერვისი სერვისზე უარის თქმის ან განაწილებული სერვისის უარყოფის შეტევის მეშვეობით.

0.8. მიიღეთ ნებისმიერი ქმედება, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ან გააყალბოს კომპანიის რეიტინგი.

0.9. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეეცადეთ ჩაერიოთ სერვისის გამართულ მუშაობაში.

13 ანალიტიკა

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მესამე მხარის სერვის ცენტრები ჩვენი მომსახურების გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.

14. არასრულწლოვანთა მიერ გამოყენება

სერვისი განკუთვნილია მხოლოდ თვრამეტი (18) წლის პირებისთვის წვდომისა და გამოყენებისთვის. სერვისზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ იძლევით გარანტიას და აცხადებთ, რომ ხართ მინიმუმ თვრამეტი (18) წლის და გაქვთ სრული უფლებამოსილება, უფლება და შესაძლებლობა დადოთ ეს შეთანხმება და დაიცვან პირობების ყველა პირობა. თუ არ ხართ მინიმუმ თვრამეტი (18) წლის, გეკრძალებათ სერვისით წვდომა და გამოყენება.

15. ანგარიშები

როდესაც ჩვენთან ანგარიშს ქმნით, გარანტიას გაძლევთ, რომ ხართ 18 წელზე მეტი ასაკის და რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ზუსტი, სრული და აქტუალური ნებისმიერ დროს. არაზუსტმა, არასრულმა ან მოძველებულმა ინფორმაციამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ანგარიშის დაუყოვნებელი შეწყვეტა სერვისზე.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშის და პაროლის კონფიდენციალობის შენარჩუნების მიზნით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება თქვენი კომპიუტერისა და / ან ანგარიშის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვაზე. თქვენ ეთანხმებით პასუხისმგებლობას ნებისმიერი და ყველა აქტივობისა და ქმედებისათვის, რომელიც მოხდება თქვენი ანგარიშის ან / და პაროლით, თუ არა თქვენი პაროლი ჩვენს სამსახურთან ან მესამე მხარის მომსახურებით. დაუყოვნებლივ უნდა მოგვატყობინოთ თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ ან არასანქცირებული გამოყენების შესახებ.

თქვენ შეიძლება არ გამოიყენოთ მომხმარებლის სახელის სახელის სხვა პირის ან პირის სახელი ან ეს არ არის კანონიერი ხელმისაწვდომი გამოყენებისათვის, სახელი ან სასაქონლო ნიშანი, რომელიც ექვემდებარება სხვა პირის ან სხვა პირის უფლებებს, გარდა თქვენზე, შესაბამისი უფლებამოსილების გარეშე. არ შეიძლება გამოიყენოთ სახელი, სახელი, რომელიც შეურაცხმყოფელი, ვულგარული ან უცენზუროა.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვას მომსახურებაზე, შეწყვიტოს ანგარიშები, წაშალოს ან შეცვალოს შინაარსი ან გააუქმოს შეკვეთები, ჩვენი შეხედულებისამებრ.

16. Ინტელექტუალური საკუთრების

სერვისი და მისი ორიგინალური შინაარსი (მომხმარებლების მიერ მოწოდებული კონტენტის გამოკლებით), ფუნქციები და ფუნქციონირება არის და დარჩება ექსკლუზიური საკუთრება Everest Cast და მისი ლიცენზირები. სერვისი დაცულია საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნებით და სხვა და უცხო ქვეყნების კანონებით. ჩვენი სავაჭრო ნიშნები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას რომელიმე პროდუქტთან ან სერვისთან დაკავშირებით წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე Everest Cast.

17. საავტორო უფლებების პოლიტიკა

ჩვენ პატივს ვცემთ სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. ჩვენი პოლიტიკაა ვუპასუხოთ ნებისმიერ პრეტენზიას, რომ სერვისზე განთავსებული კონტენტი არღვევს საავტორო ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს („დარღვევა“) ნებისმიერი პირის ან სუბიექტის.

თუ თქვენ ხართ საავტორო უფლებების მფლობელი, ან უფლებამოსილი ხართ მისი სახელით და თვლით, რომ საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევარი გადაწერილია ისე, რომ საავტორო უფლებების დარღვევას წარმოადგენს, გთხოვთ, ელ.ფოსტით გაგზავნოთ თქვენი პრეტენზია [ელ.ფოსტით დაცულია], სათაურით: „საავტორო უფლებების დარღვევა“ და თქვენს პრეტენზიაში შეიტანეთ სავარაუდო დარღვევის დეტალური აღწერა, როგორც ეს დეტალურადაა აღწერილი ქვემოთ, „DMCA შეტყობინება და საავტორო უფლებების დარღვევის საჩივრების პროცედურები“

თქვენ შეიძლება პასუხისმგებელი იქნებით ზარალზე (მათ შორის ხარჯებზე და ადვოკატთა საფასურზე) არასწორი წარმოდგენისთვის ან არაკეთილსინდისიერი პრეტენზიებისთვის თქვენს საავტორო უფლებების შესახებ ნაპოვნი და/ან სერვისის მეშვეობით ნაპოვნი ნებისმიერი კონტენტის დარღვევის გამო.

18. DMCA შეტყობინება და საავტორო უფლებების დარღვევის პრეტენზიების პროცედურა

თქვენ შეგიძლიათ გაგზავნოთ შეტყობინება ციფრული ათასწლეულის საავტორო უფლებების შესახებ კანონის შესაბამისად (DMCA), ჩვენი საავტორო უფლებების აგენტისთვის შემდეგი ინფორმაციის წერილობით მიწოდებაში (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 17 USC 512 (c) (3)):

0.1. საავტორო უფლებების ინტერესების მფლობელის სახელით მოქმედების უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ან ფიზიკური ხელმოწერა;

0.2. საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევრის აღწერა, რომელიც თქვენ აცხადებთ, რომ დაირღვა, მათ შორის URL (ანუ ვებ გვერდის მისამართი) იმ ადგილის, სადაც საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევარი არსებობს ან საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოების ასლი;

0.3. URL-ის ან სხვა კონკრეტული მდებარეობის იდენტიფიკაცია სერვისზე, სადაც განთავსებულია მასალა, რომელსაც თქვენ ამტკიცებთ, რომ არღვევს;

0.4. თქვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

0.5. თქვენი განცხადება, რომ თქვენ გაქვთ კეთილსინდისიერი რწმენა, რომ სადავო გამოყენება არ არის ავტორიზებული საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ;

0.6. თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადება ცრუ ჩვენების სასჯელის ქვეშ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია თქვენს შეტყობინებაში არის ზუსტი და რომ თქვენ ხართ საავტორო უფლებების მფლობელი ან უფლებამოსილი იმოქმედოთ საავტორო უფლებების მფლობელის სახელით.

შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს საავტორო უფლებების აგენტს ელექტრონული ფოსტით მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია].

19. შეცდომის მოხსენება და გამოხმაურება

თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ან პირდაპირ მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია] ან მესამე მხარის საიტებისა და ხელსაწყოების მეშვეობით შეცდომებთან, გაუმჯობესების წინადადებებთან, იდეებთან, პრობლემებთან, საჩივრებთან და ჩვენს სერვისთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციით და გამოხმაურებით („გამოხმაურება“). თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ: (i) თქვენ არ უნდა შეინარჩუნოთ, შეიძინოთ ან განამტკიცოთ რაიმე ინტელექტუალური საკუთრების უფლება ან სხვა უფლება, ტიტული ან ინტერესი ან გამოხმაურებაზე; (ii) კომპანიას შეიძლება ჰქონდეს უკუკავშირის მსგავსი განვითარების იდეები; (iii) გამოხმაურება არ შეიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას ან საკუთრებაში არსებულ ინფორმაციას თქვენგან ან რომელიმე მესამე მხარისგან; და (iv) კომპანიას არ ეკისრება რაიმე სახის კონფიდენციალურობის ვალდებულება უკუკავშირთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ უკუკავშირზე საკუთრების გადაცემა შეუძლებელია მოქმედი სავალდებულო კანონების გამო, თქვენ ანიჭებთ კომპანიას და მის ფილიალებს ექსკლუზიურ, გადასაცემად, შეუქცევად, უფასო, ქველიცენზირებადი, შეუზღუდავი და მუდმივი გამოყენების უფლებას ( მათ შორის კოპირება, შეცვლა, წარმოებული ნაწარმოებების შექმნა, გამოქვეყნება, გავრცელება და კომერციალიზაცია) გამოხმაურება ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი მიზნით.

20. ბმულები სხვა ვებ საიტებზე

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე ან სერვისებზე, რომლებსაც არ ეკუთვნის ან არ აკონტროლებს Everest Cast.

Everest Cast არ აქვს კონტროლი და არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებსაიტების ან სერვისების შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას რომელიმე ამ სუბიექტის/ფიზიკური პირის ან მათი ვებსაიტების შეთავაზებაზე.

მაგალითად, ჩამოთვლილი გამოყენების პირობები შეიქმნა PolicyMaker.io-ს გამოყენებით, უფასო ვებ აპლიკაციის მაღალი ხარისხის იურიდიული დოკუმენტების გენერირებისთვის. PolicyMaker-ის წესები და პირობების გენერატორი არის ადვილად გამოსაყენებელი უფასო ინსტრუმენტი ვებსაიტის, ბლოგის, ელექტრონული კომერციის მაღაზიისთვის ან აპისთვის მომსახურების პირობების შესანიშნავი სტანდარტული შაბლონის შესაქმნელად.

თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, რაიმე ზიანის ან ზარალის გამო, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ ეს გამოწვეულია აშშ-ს მიერ ან არასათანადო კავშირის გამო. ნებისმიერი ასეთი მესამე მხარის ვებსაიტების ან სერვისების მეშვეობით.

ჩვენ მკაცრად გირჩევთ, წაიკითხოთ მომსახურების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერი მესამე მხარის ვებსაიტების ან სერვისების, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ.

21. გარანტიის უარყოფა

ამ სერვისებს აწვდის კომპანია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ საფუძველზე. კომპანია არ იძლევა რაიმე სახის, გამოხატულ ან ნაგულისხმევ წარმომადგენლობას ან გარანტიას, რაც შეეხება მათი სერვისების ფუნქციონირებას, ან მასში შემავალ ინფორმაციას, შინაარსს ან მასალებს. თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ ამ სერვისების, მათი შინაარსის და ჩვენგან მიღებული ნებისმიერი სერვისის ან ნივთის გამოყენება თქვენი რისკის ქვეშაა.

არც კომპანია და არც კომპანიასთან ასოცირებული პირი არ იძლევა გარანტიას ან წარმომადგენლობას სისრულესთან, უსაფრთხოებასთან, სანდოობასთან, ხარისხთან, სიზუსტეთან ან ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ზემოაღნიშნულის შეზღუდვის გარეშე, არც კომპანია და არც კომპანიასთან ასოცირებული არცერთი კომპანია არ წარმოადგენს ან გარანტიას იძლევა, რომ სერვისები, მათი შინაარსი, ან რაიმე სერვისი ან ნივთი, რომელიც მიღებულია ცალსახად, საზღვრებს გარეთ , რომ სერვისები ან სერვერი, რომელიც მის ხელმისაწვდომს ხდის, თავისუფალია ვირუსებისგან ან სხვა მავნე კომპონენტებისგან, ან რომ სერვისები ან რაიმე სერვისები ან ნივთები, რომლებიც მიღებულია სხვა სერვისების საშუალებით.

კომპანია უარს ამბობს ნებისმიერი სახის გარანტიაზე, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, კანონიერი თუ სხვაგვარად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება რაიმე სახის სავაჭრო, უსასყიდლო და უსასყიდლო გარანტიით.

ზემოაღნიშნული გავლენას არ მოახდენს გარანტიებზე, რომლებიც არ შეიძლება გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

22. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

გარდა კანონით აკრძალულისა, თქვენ დაიცავთ ჩვენ და ჩვენს ოფიცრებს, დირექტორებს, თანამშრომლებს და აგენტებს ნებისმიერი არაპირდაპირი, სადამსჯელო, განსაკუთრებული, შემთხვევის, ან შესაბამისი და მნიშვნელოვანი ზიანის გამო სამართალწარმოებისა და არბიტრაჟის, ან სასამართლო პროცესის ან გასაჩივრებისას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დაწესებულია თუ არა სასამართლო ან არბიტრაჟი, მიუხედავად იმისა, კონტრაქტის, დაუდევრობის, თუ სხვა საქმის კურსში. მათ შორის შეზღუდვის გარეშე ნებისმიერი პრეტენზია პერსონალური დაზიანებების ან ქონებრივი ზიანის შესახებ, რომელიც გამომდინარეობს ამ შეთანხმებიდან და თქვენს მიერ ნებისმიერი ფედერალური, სახელმწიფო ან ადგილობრივი კანონის, დებულებების, წესების, წესების, კანონების დარღვევის შესახებ. დაზიანება. გარდა კანონით აკრძალულისა, თუ კომპანიის მხრიდან პასუხისმგებლობა აღმოჩნდება, ის შემოიფარგლება პროდუქციისა და/ან მომსახურებისთვის გადახდილი თანხით და არავითარ შემთხვევაში არ იქნება რაიმე გარემოება. ზოგიერთი სახელმწიფო არ იძლევა დასჯის, შემთხვევითი ან თანმდევი ზიანის გამორიცხვას ან შეზღუდვას, ამიტომ წინა შეზღუდვა ან გამორიცხვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

23. შეწყვეტა

ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ან შევაჩეროთ თქვენი ანგარიში და შევაჩეროთ სერვისზე წვდომა დაუყოვნებლივ, წინასწარი შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერი მიზეზით და შეზღუდვის გარეშე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება პირობების დარღვევით.

თუ გსურთ შეწყვიტოთ თქვენი ანგარიში, შეგიძლიათ უბრალოდ შეწყვიტოთ სერვისის გამოყენება.

პირობების ყველა დებულება, რომელიც თავისი ბუნებით უნდა გაუძლოს შეწყვეტას, გაგრძელდება შეწყვეტის შემთხვევაში, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, საკუთრების დებულებები, გარანტიის უარყოფა, ანაზღაურება და პასუხისმგებლობის შეზღუდვები.

24. მმართველი სამართალი

ეს პირობები რეგულირდება და განიმარტება ნეპალის კანონების შესაბამისად, რომელიც მარეგულირებელი კანონი ვრცელდება შეთანხმებაზე, კანონის კონფლიქტის დებულებების გათვალისწინებით.

ჩვენ მიერ წინამდებარე პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების აღსრულება არ ჩაითვლება ამ უფლებებზე უარის თქმად. თუ სასამართლოს მიერ წინამდებარე პირობების რომელიმე დებულება ძალადაკარგულად ან არააღსრულებად ითვლება, ამ პირობების დარჩენილი დებულებები ძალაში დარჩება. ეს პირობები წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას ჩვენს შორის ჩვენს სერვისთან დაკავშირებით და ანაცვლებს და ცვლის ნებისმიერ წინა შეთანხმებას, რომელიც შეიძლება გვქონოდა ჩვენ შორის სერვისთან დაკავშირებით.

25. ცვლილებები სერვისში

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ან შევცვალოთ ჩვენი სერვისი და ნებისმიერი სერვისი ან მასალა, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ სერვისის მეშვეობით, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი, თუ რაიმე მიზეზით სერვისის მთელი ან რომელიმე ნაწილი მიუწვდომელია ნებისმიერ დროს ან ნებისმიერ პერიოდში. დროდადრო ჩვენ შეიძლება შევზღუდოთ წვდომა სერვისის ზოგიერთ ნაწილზე ან მთელ სერვისზე მომხმარებლებისთვის, მათ შორის დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს.

26. ცვლილებები პირობებში

ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევცვალოთ პირობები ამ საიტზე შეცვლილი პირობების გამოქვეყნებით. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად გადახედოთ ამ პირობებს.

თქვენ მიერ განაგრძეთ პლატფორმის გამოყენება განახლებული პირობების გამოქვეყნების შემდეგ ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით ცვლილებებს. თქვენ უნდა შეამოწმოთ ეს გვერდი ხშირად, რათა იცოდეთ ნებისმიერი ცვლილება, რადგან ისინი სავალდებულოა თქვენთვის.

ჩვენს სერვისზე წვდომის ან გამოყენების გაგრძელებით მას შემდეგ, რაც ნებისმიერი შესწორება ძალაში შევა, თქვენ ეთანხმებით, რომ შეასრულეთ შესწორებული პირობები. თუ არ ეთანხმებით ახალ პირობებს, თქვენ აღარ ხართ უფლებამოსილი ისარგებლოთ სერვისით.

27. უარის თქმა და განცალკევება

კომპანიის მიერ პირობებით დადგენილ რაიმე ვადაზე ან პირობაზე უარის თქმა არ ჩაითვლება ამ ვადაზე ან პირობაზე შემდგომი ან განგრძობითი უარის თქმად ან რაიმე სხვა ვადაზე ან პირობაზე უარის თქმად, და კომპანიის ნებისმიერი შეუსრულებლობა ამტკიცებს უფლებას ან დებულებას. პირობები არ წარმოადგენს ასეთ უფლებაზე ან დებულებაზე უარის თქმას.

თუ კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს ან სხვა ტრიბუნალის მიერ პირობების რომელიმე დებულება რაიმე მიზეზით არის არასწორი, უკანონო ან არააღსასრულებლად, ასეთი დებულება უნდა აღმოიფხვრას ან შემოიფარგლოს მინიმალური ზომით, რომ პირობების დარჩენილი დებულებები სრულად გაგრძელდეს. ძალა და ეფექტი.

28. აღიარება

ჩვენს მიერ მოწოდებული სერვისით ან სხვა სერვისებით სარგებლობით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ ეს მომსახურების პირობები და ეთანხმებით მათ მიერ შეკავებას.

29. დაგვიკავშირდით

გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი გამოხმაურება, კომენტარები და მოთხოვნები ტექნიკური მხარდაჭერის შესახებ ელექტრონული ფოსტით: [ელ.ფოსტით დაცულია].

განსაზღვრავენ